ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 23:21
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ރޮއިޓާސް
ކޮވިޑްގެ އިމަރޖެންސީ ހާލަތު އުވާލުން
ކޮވިޑް19 އަކީ ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އައިކަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިއުލާނުކޮށްފި
 
ކޮވިޑް 19 ބަލީގައި މުޅި ދުނިޔޭން މަދުވެގެން 20 މިލިއަން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނޭ

ކޮވިޑް19 އަކީ ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އައިކަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާނުކުރައްވަމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޮސް އަދޮނަމް ވިދާޅުވީ ބަލީގެ "ކްރައިސިސް ފޭސް" ނުވަތަ މުސީބާތެއް ފަދަ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމުގައެވެ. ޓެޑްރޮސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 ބަލީގައި މުޅި ދުނިޔޭން މަދުވެގެން 20 މިލިއަން މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އާލަމީ މުސީބާތެއް ފަދައިން ފެތުރިގެން ދިޔަ ބަލީގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއަށް އިގްތިސާދީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވެސް ކުރިމަތިކުރި ކަމުގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަޖެންސީ ކޮމިޓީ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، މުޅި ދުނިޔެއަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އުވާލުމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެކަން ބަލައިގަނެ ވަރަށް އުންމީދާއެކު އިމަރޖެންސީ ހާލަތު އުވާލައްވާކަމަށް ޓެޑްރޮސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އިންޑިޕެންޑަންޓް އިމަރޖެންސީ ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް19ގެ ކަންތައްތައް މިވަގުތުވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިންކުރާ އެންމެ މަތީ އެލަރޓް ލެވެލް އަކު ނޫނެވެ.

އިމަރޖެންސީ ހާލަތު އުވާލެއްވުމާއެކު ވެސް ޓެޑްރޮސްވަނީ މީގެ މާނައަކީ ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީކީ ނޫންކަމަށާއި ހާލަތު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އިމަރޖެންސީ ސްޓޭޓަސް އަނެއްކާ ވެސް އިއާދަކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު ގައުމަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ނުރަނގަޅު ކަމަކީ މި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ގައުމަކުން ހިފަހައްޓަމުން އައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލައި އަދި ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން ފިލައިފިކަމުގެ މެސެޖު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އިއުލާނުކުރީ 30 ޖެނުއަރީ 2020 ގައެވެ. ޗައިނާގެ ވޫހާނުން ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް ބަލީގެ އޭރު ރިކޯޑްކުރެވިފައި އޮތީ 100 އަށް ވުރެ މަދު ކޭސް އެވެ. އަދި ވޫހާން ފިޔަވައި އެހެން ތާކުން އޭރު މީހަކު މަރުވެފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ.     

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް