ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:33
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްނުކުރާނަމަ އެލަވަންސެއް!
 
ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ކްލިނިކްތަކަށްގޮސް ބަލި މީހުން ބަލާ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުން ކުރޭ
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްނުކުރާނަމަ އެލަވަންސެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެހެން ކްލިނިކްތަކަށް ގޮސް ބަލި މީހުން ބަލާކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ބައެއް އެހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްނުކޮށް އެއް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެކްސްކްލޫސިވް ސަރވިސް އެލަވަންސެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސް އެކުލަވާލި އައު ފްރޭމްވޯކުގެ ދަށުންވެސް މިފަދަ ސަރިސް އެލަވަންސެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްނުކޮށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އުންމީދުކުރަނީ ޕޭ ހަމަނައިޒިންގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ ކަމަށް، އައު ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލީ މިކަންކަން ހައްލުވާނެ ގޮތަށް.
މިއުވާން މުހައްމަދު

މެއި މަހުން ފެށިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާގެ 3710 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ.

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ގުނަނީ 15 ން 15 ށް ކަމަށްވުމުން މެއި މަހު ލިބޭ މުސާރައިން މުސާރަ ބޮޑުވިކަން ފާހަގަނުވެދާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖޫން މަހު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނީ އައު ފްރޭމްވޯކްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް