ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 23:24
ރައީސް ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
ރައީސް ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ހެނދުނު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
 
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ
 
މެއި މަހުން ފެށިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދެއްވާނެ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މި މެސެޖު މީޑިއާތަކުން ލައިވްކުރާނެއެވެ.

ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދެއްވާނެކަން ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވާއިރު އަންނަ މެއި މަހުން ފެށިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރައަށް ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ ކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް