ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:20
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އީގަލްސްއާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އީގަލްސްއާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވަން އޮންލައިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
އިތުރު ވަގުތުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޒައިން ޖެހި ލަނޑާއެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް
 
އީގަލްސް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޒައިން ޖެހީ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިތުރު ވަގުތު ކުޅެގެން ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް، ކުލަބް އީގަލްސްއިން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ންނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ މެޗާ ޚިލާފަށް މި މެޗަށް އީގަލްސްއިން ނުކުތީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަމަ 11ގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އީގަލްސްގެ އިވާން ކާލޮސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ބުރުގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ބުރުގެ މުހައްމަދު ސާމިރު ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅައެއް އީގަލްސްގެ ގޯލް ކީޕަރު މުހައްމަދު ޝަފީއު ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި އީގަލްސްއިން ލަނޑު ޖަހައި ކުރިހޯދީ 26 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެއީ އިވާން ކާލޮސް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން، ރިޒޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެކުރިން ބުރުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، އީގަލްސްއަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި، ބޭކާރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީކޮޅު އީގަލްސްގެ އިވާން ކޮލޮސް ބުރު ގޯލް ކުރި މައްޗަށް ހުރަސްކުރި ބޯޅައަށް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުވެ ބޯޅަ ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ބުރުގެ މުހައްމަދު ނާއިމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައިީ ގޯލުގެ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އީގަލްސްގެ އިވާން ކާލޮސްއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވީއެވެ. މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުރުގެ މުހައްމަދު ތަޝްނީމް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ބޯޅައެއް ފޮނުވާލައިފައެވެ. އޭރިޔާ ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަތުން ޖަހައި ބޭރުކޮށްލީ އީގަލްސްގެ ކީޕަރު ޝަފީއުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އީގަލްސްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުރުގެ އަހުމަދު ރަޝީދަށް ކުރި ފައުލަކަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފައެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ބުރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ތަޝްނީމްއެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އީގަލްސްގެ ރިޒޭ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ބުރުގެ ކީޕަރު ޝައިހާން އަލީ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީއިރު ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ވަނީ 15 މިނެޓުގެ ދެ ހާފު ކުޅެފައެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި، ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޒައިން ޒަފަރު ވަނީ އީގަލްސްއަށް ލަނޑު ޖަހައިދީ ކުރި ހޯދައިދީފައެވެ. މެޗުގައި ޒައިން ކުޅެން ނުކުމެފައިވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އީގަލްސް ޖާގަ ހޯދިއިރު، ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ އަަނެއް ޓީމު ޔަގީންވާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންއާއި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ކުޅޭ މެޗުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް