ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 10:29
ބަދަލުކުރެވުނު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 40 މީހުން މަރާލާފައިވޭ
ބަދަލުކުރެވުނު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 40 މީހުން މަރާލާފައިވޭ
އޭއެފްޕީ
މިސްރުގެ ހަމަނުޖެހުން
މިސްރުގެ ސިނާއީގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 26 މީހުން މަރާލައިފި
 
ބަދަލުކުރެވުނު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 40 މީހުން މަރާލާފައިވޭ
 
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިތުރުން ހަނގުރާމަވެރިންވަނީ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފަ
 
އޭޕްރީލް މަހުވެސް ވަނީ މިސްރުގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް ހަމަލާދީ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލަފަ

މިސްރުގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން ސިފައިންގެ 26 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކާނަލަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ހުކުރުދުވަހު ވިދާޅުވީ ޗެކްޕޮއިންޓްގައި ބަދަލުކުރެވުނު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 40 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާ ފެށުނީ ޖާނުން ފިދާވެ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭން ދިޔަ މީހަކު ރަފަހް ވިލެޖްގެ އަލް ބަރްތުގައި އޮންނަ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗެކްޕޮއިންޓަށް އޭނާގެ ވެހިކަލުގައި ވައްދާލުމާއެކު މާސްކް އަޅައިގެން ހިނގާފައި އައި ހަނގުރާގަވެރިންގެ ބަޔަކު ބަޑިން ހަމަލާދޭން ފެށުމުންނެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ އިސް އޮފިސަރަކީ  ކާނަލް އަހުމަދު އަލް މަންސީއެވެ. އިތުރު 26 ސިފައިން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ހަމަލާދެވުނު ސަރަހައްދަށް ދިއުމަށް އެމްބިއުލާންސްތައް ދުއްވާ އަޑު މާދުރުން އިވިފައި ވެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަމާއަތަކުން މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަހްރީރް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ މިޑްލް އީސްޓް ޕޮލިސީގެ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ޓިމޮތީ ކަލްޑަސް އަލްޖަޒީރާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ބުނެފައި ވަނީ މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސްއެސްއާ ގުޅިފައިވާ ވިލާޔަތު ސިނާއީ ގްރޫޕުން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމާއަތަކީ އާއްމުކޮށް ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ ބައެއް ކަމަށްވާއިރު އެންމެ ފަހުން މި ދިން ހަމަލާއަކީ އެމީހުންގެ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ މަސްތަކުގައި އައިއެސްގެ އަމާޒު އެ ގައުމުގައި ބޮޑަށް ހުރީ ބައި މަދު ކްރިސްޓިއަނުންނަށެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު ވެސް ވަނީ މިސްރުގެ ދެ ފައްޅިއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 44 މީހުން މަރާލާފައެވެ. އެ  ހާދިސާތަކަށް ފަހު ތިން މަސްދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޓަންޓާ އާއި އެލެގްޒެންޑްރިއާގައި ދިން އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ނަމުގައި އުޅޭ ޖަމާއަތުން ވަނީ ނަގާފައެވެ.

އެ ޖަމާއަތުގެ ހަމަލާ އެ ފަހަރު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ މިސްރުގެ ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ކަމަށްވާއިރު އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް