ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:21
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އެމެރިކާގައި ކުޅެފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް
 
އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް، ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ވަދޭ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އެމެރިކާގައި ކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ޔުއެފާ)ގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިން ދެއްވައިފި އެވެ.

ޗެފެރިން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ނޫހަކަށް އޭނާ ދެއްކި އިންޓަވިޔުއެއްގަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯ ގުޅިގެން 2026 ގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ޔުއެފާގެ ކޮންމެ ވެސް ޙަރަކާތެއް އެމެރިކާގައި ބޭއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. ޗެފެރިން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެއީ ފުޓުބޯޅައިގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އެމެރިކާގައި ކުޅުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ވަންނަ ކަމަށެވެ. ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ކުޅެވެނީ އިސްތަމްބޫލުގައި ކަމަށާއި، 2024 ގައި ކުޅެވޭނީ ލަންޑަނުގައި ކަމަށާއި، އަދި 2025 ގައި ކުޅެވޭނީ ޖަރުމަނުގައި ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު، 2026 ގައި ކުޅޭނެ ތަނެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށާއި، ވާނެ ގޮތެއް ބަލަން ތިބުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ، އެކަމަކު ހަމަ އެ އަހަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް އެބަ އޮވޭ.
އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިން / ޔުއެފާގެ ރައީސް

މީގެ އިތުރުން ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ އޭނާ އަށް ފެންނަ ތަނުގައި، މިހާރު އެމެރިކާގައި ފުޓުބޯޅަ ވަރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާ އިން އޮތީ ފުޓުބޯޅައިގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި ކޮންމެ ހޭދައެއް ވެސް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، އެ ޤައުމުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫރަޕުގެ ބާސްކެޓު ކުޅުންތެރިން އެންބީއޭ އަށް ލޯބި ކުރާ ބީދައިން، އެމެރިކާ އިން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަން އަބަދު ވެސް ކުރަން ޖެހޭނީ މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނާފައި ކަމަށެވެ. ޗެފެރިން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެ ކުޅިވަރު ވިއްކަމުން ދާނީ އެންމެން ހަމަހަމަވާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ފުޓުބޯޅަ އަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޔުއެފާގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔުއެފާގެ ރައީސްކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެ، ޗެފެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް ވެސް ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް