ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 01:39
ރެއާލަށް ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޖިރޯނާގެ ކަސްޓެލާނޯސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރެއާލަށް ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޖިރޯނާގެ ކަސްޓެލާނޯސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ކަސްޓެލާނޯސްގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޖިރޯނާ އިން ރެއާލް ލަދުގަންނަވާލައިފި
 
މެޗުގައި ޖިރޯނާގެ ހަތަރު ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ކަސްޓެލާނޯސް

ވެލެންޓިން ކަސްޓެލާނޯސްގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޖިރޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ލަދުގަންނަވާލައިފި އެވެ.

ޖިރޯނާގެ ދަނޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޖިރޯނާގެ ހަތަރު ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ކަސްޓެލާނޯސް އެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިރޯނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެއީ މިހުއޭލް ގުޓިއަރޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ކަސްޓެލާނޯސް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ބާރަ މިނެޓު ފަހުން ކަސްޓެލާނޯސް، ޖިރޯނާގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދިނީ އާނައު މާޓިނޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ރެއާލުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކޯ އަސެންސިއޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ރެއާލަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޖިރޯނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މި ލަނޑު ކަސްޓެލާނޯސް ޖެހީ ޔާން ކުޓޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖިރޯނާގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ކަސްޓެލާނޯސް ޖެހީ 62 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޫކަސް ވަޒްކޭޒް ޖެހީ ވިނީޝިއަސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. 

Advertisement

ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލުން ނުކުތީ މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ، އެއް ވަނަ ގޯލް ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ، ފާލަންޑް މެންޑީ، ޑޭވިޑް އަލަބާ އަދި އެޑެން ހަޒާޑް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަށް ރެސްޓު ދީފައި ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާއެއް އުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖިރޯނާ މެޗަށްވުރެ ރެއާލުން އިސްކަން ދެނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށެވެ.

ޖިރޯނާ އަތުން ލިބުނު ބައްޔާއެކު، މި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާ ރެއާލުން ވަނީ ދުރަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ކުޅުނު 31 މެޗުން ރެއާލަށް ލިބެނީ 65 ޕޮއިންޓެވެ. ރެއާލަށް ވުރެ މެޗެއް މަދުން ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 76 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ޓީމުގެ ދެމެދު 11 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު އޮތްއިރު، މެޗުގެ އަދަދުން އެެއްވަރުކޮށްގެން އެ ފަރަގު 14 ޕޮއިންޓަށް ބޮޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް މިހާރު އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް