ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:42
ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވި މީހަކު ވަޅުލަން ގެންދަނީ
ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވި މީހަކު ވަޅުލަން ގެންދަނީ
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާ، ކޭސްތައް ދަނީ ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން!
 
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރޭ
 
މިދިޔަ ހަފުތާގައި 199 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި
 
މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން ދެ މީހަކު މަރުވި

2020 ވަނަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވާލި ބަލިމަޑުކަމުން އަދިވެސް މިއުޅެނީ އަރައިނުގެނެވިގެންނެވެ. ބަލީގެ ހާލަތު ބަދަލުވި ނަމަވެސް އަދިވެސް މިއީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. ތަފާތަކީ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ތިބުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 85.06 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އެއީ 385،158 މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ތަފާތު، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއެވެ. ހާލަތައް އައި ބަދަލާއެކު އެ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް ވަނީ އުވާލައިފައެވެ. ރާއްޖޭން ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލީ އެ ބަލި އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެންނެއް ނޫނެވެ. އެ ބައްޔަށް މިއަދު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދެތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނިމުނު ހަފުތާގައިވެސް ކޮވިޑު ޖެހިގެން ދެ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މިއާއެކު މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 313 އަށް އަރައިފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި 137 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެހެނިހެން ރަށްތަކުން 17 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ރިސޯޓުތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތައް ފަދަ ތަންތަނުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 45 މީހުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 24ގެ ފަހުން އެ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ހަފުތާއެވެ.

Advertisement

މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު 24 ޖުލައި 2022 ގެ ފަހުން ކޮވިޑު ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެޑްމިޓު ކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފައިވަނީ ވެސް ނިމުނު ހަފުތާއެވެ. އެގޮތުން ނިމުނު ހަފުތާގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން 35 މީހަކު އެޑްމިޓް ކުރި ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވި ދުވަސްވަރު އުޅުނު ހާލަތު ހަނދާން ނެތޭނެ މީހަކު ހުންނާނެހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެ ހާލަތައް އަނބުރާ ދާން ބޭނުންނުވާނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން، އެޗްޕީއޭއިން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމާއި ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަަނަށް ގޮސް އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި ސެނިޓައިޒަރު ބޭނުން ކުރުމާއި ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ސިއްހީ މާހިރެއްގެ ލަފާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަކީ ތިމާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މިކަންކަމަކީ މީގެ ކުރިން މަޖުބޫރުކަމަކަށްވި ނަމަވެސް މިހާރު މިއީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫނެވެ. މަޖުބޫރު ނޫނަސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ތިމާ އާއި އަނެކާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް