ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 21:37
ބާސާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެރަން ޓޮރޭޒް
ބާސާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެރަން ޓޮރޭޒް
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް، ބާސެލޯނާއިން ބޮޑު ލީޑް އަނބުރައި ހޯދައިފި
 
ބާސާއާއި ރެއާލްގެ ފަރަގަކީ 11 ޕޮއިންޓް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ކަށަވަރުކުރުމާ ގާތުގައިވާ ބާސެލޯނާއިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް, ބޮޑު ލީޑް އަނބުރައި ހޯދައިފިއެވެ.

ބަސެލޯނާއިން ލީޑް 11 ޕޮއިންޓަށް އަލުން ފުޅާކުރީ 1-0ން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފެރަން ޓޮރޭޒްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނިޓްގައި ފެރަން ޓޮރޭޒް ލަނޑުޖެހީ ރަފީނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ. މެޗުގައި ލެވާންޑޯސްކީއަށް ލަނޑުޖަހަން ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވުނެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާ އެއްވަނާގައި އޮތީ 30 މެޗުން، 76 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ވާދަވެރި، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 30 މެޗުން ލިބެނީ 65 ޕޮއިންޓެވެ. ތިންވަނާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތީ 60 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް