ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 19:06
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް
އަމްނާ އިމާދު
ރާއްޖޭގެ ފިނިހޫނުމިން
އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން 44 ޑިގްރީން މައްޗަށް، ސަމާލުވޭ
 
ހޫނު ގަދަވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
ހދ.ހަނިމާދޫގެ އިހްސާސް ކުރެވޭނެ ފިނިހޫނުމިން ހުރީ 42 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި
 
ހޫނުމިން އެންމެ މަތީ ލ. ކައްދޫގައި

ރާއްޖޭގައި އިހްސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން 44 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފިނިހޫނުމިން ހުރި މިންވަރު މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ހދ.ހަނިމާދޫގެ އިހްސާސް ކުރެވޭނެ ފިނިހޫނުމިން ހުރީ 42 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ. ހުޅުލޭގެ ފިނިހޫނު މިން 43 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ. އަދި ގދ. ކާޑެއްދޫގެ ފިނިހޫނު މިން 41.9 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހުރިއިރު ސ. ގަމުގެ ފިނި ހޫނު މިން ހުރީ 41 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިނި ހޫނުމިން އެންމެ މަތީ ލ. ކައްދޫގައެވެ. އެ ރަށުގައި ހުރީ 44.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފިނިހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާތީ ސަމާލުވުމަށް ވެސް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ, އެޕްރީލް މަހަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް ކަމަށެވެ. މިދުވަސްވަރު ވައި މަޑުވުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެތްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުން ވައިގެ ހޫނުމިނަށްވުރެ އިހްސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން އެތައް ގުނައެއް މަތިވެއެވެ. މިއީ އިރުވައި މޫސުމުން ހުޅަނގު މޫސުމަށް ބަދަލުވާ ދުވަސްވަރެވެ.

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވެދާނެއެވެ. މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރުވެސް މި ކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ނުކުތުން މުހިންމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް