ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 21:36
ސަލާހު - ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ސަލާހު - ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ތިން ފަހަރު މަތިން ކުރިހޯދައިގެން، ލިވަޕޫލްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އުންމީދެއް!
 
ލިވަޕޫލް އޮތީ ހަތްވަނާގައި

ތިން ފަހަރަށް ކުރިހޯދައިގެން, ރެލިގޭޝަންގައި އޮތް ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސްލީގު ޖާގައެއްގެ އުންމީދު ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2ންނެވެ. ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިމުނު ފުރަތަމަ ހާފަށްފަހު، ފަސް ލަނޑުވެސް ފެނުނީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނިޓްގައި ލިވަޕޫލަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޖޮޓާއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ވިލިއަމްސް ލަނޑެއް ޖަހައި ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ތިން މިނިޓްފަހުން ލިވަޕޫލަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދައިދިނީވެސް ޖޮޓާއެވެ. ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއްވަރުކުރީ ގިބްސް ވައިޓް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓުން ޖެހި ދެ ގޯލްވެސް އެލިސަން ބެކާ ބެލެހެއްޓި ގޯލަށް ވަނީ، ޑިފެންޑަރެއް ފައިގައި ޖެހިފައި ބޯޅައިގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެގެންނެވެ. ލިވަޕޫލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ސަލާހު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެލަނޑު ބަލައިގަތުމަށް ނިންމީ، ވީއޭއާރުން އޮފްސައިޑްތޯ ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ މިސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސަލާހުގެ 16 ވަނަ ގޯލެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ، ލިވަޕޫލް އޮތީ 31 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކު، ހަތްވަނާގައެވެ. ހަތަރުވަނާގައި އޮތް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެމެދު ހަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ނިއުކާސަލްއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިވަޕޫލުން މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ. ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު، ތާވަލްގެ ފަހަތުން ދެވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް