ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:32
ލިއާ ވިލިއަމްސަން: އޭނާއަށް ވޯލްޑްކަޕުގައި ނުކުޅެވޭނެ
ލިއާ ވިލިއަމްސަން: އޭނާއަށް ވޯލްޑްކަޕުގައި ނުކުޅެވޭނެ
ގޫގުލް
އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް 2023
އިނގިރޭސި ކެޕްޓަނަށް ވޯލްޑްކަޕް ނުކުޅެވޭނެ
 
އޭނާއަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު

އިނގިރޭސި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއާ ވިލިއަމްސަންއަށް ވޯލްޑްކަޕުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އާސެނަލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ, 26 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިގަމެންޓަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ.

އަނިޔާވި ވަގުތު ވަރަށް ބާރު އަޑެއް އިވުނު. އަހަރެން މި އަނިޔާއިން އަރައިގަތުމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ބޭނުންވާނެ.
ވިލިއަމްސަން

ވޯލްޑްކަޕުގައި އިނގިރޭސިން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ހެއިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މިކަހަލަ އަނިޔާ ރަނގަޅުވާން އާއްމުކޮށް 6 ނުވަތަ 9 މަސްދުވަސް ހޭދަވާނެއެވެ. މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައިވެސް ދެން ނުކުޅެވޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އާސެނަލް މިވަގުތު އޮތީ ސެމީ ފައިނަލްގައެވެ.

ނަސީބު ދެރަކަމުން އަހަރެންނަށް ވޯލްޑްކަޕާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހުވަފެން މިވަނީ ނިމިފަ. އެންމެވެސް ހީކުރާނީ މީ ކަމަށް އަހަރެންގެ އުއްމީދަކީ. އެކަމަކު އަހަރެންނަކީ ކަމަކަށްފަހު ކަމެއްގަ ކުރިއަށްދާން ވިސްނާ މީހެއް. އަހަރެންނަށް އަނިޔާވި ވަގުތު ރޮވުނު. އެކަމަކު މިދަނީ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން.
ވިލިއަމްސަން

އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ނިއުޒީލޭންޑްގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގައި އިނގިރޭސި ޓީމަށް ޗެލްސީގެ މިލީ ބްރައިޓަށްވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެއެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ފޯވަޑް ފްރަން ކިރްބީއަށްވެސް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް