ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 13:41
އީރާން- އެމެރިކާ ކޯޅުން
އީރާން- އެމެރިކާ ކޯޅުން
ރޮއިޓާރސް
އީރާން - އެމެރިކާ
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކުން ގަލްފް ސަރަހައްދަށް ވަތް ކަމުގެ ތުހުމަތު
އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަށް އީރާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވޭ

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކުން ގަލްފް ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އީރާންގެ ނޭވީ ކޮމާންޑަރ ޝަހްރަމް އިރާނީ ވަނީ އިރާންގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ގަލްފް ސަރަހައްދަށް ވަތް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ސަބްމެރިން އެއް ފެނުން މައްޗަށް އަރަން މަޖުބޫރު ކުރުވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އިންޒާރު ދިނުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުން އެ އުޅަނދު ބޭރުކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އެފަދަ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިން ހުއްޓުވާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކަމަށެެވެ. އެ އުޅަނދު ގަލްފް ސަރަހައްދަށް ވަތްކަން ދެނެގަނެފައި ވަނީ އީރާންގެ އަސްކަރީ އުޅަނދެއް ކަމަށްވާ "ސަބްމެރިން ފަތެހް" އިން ކަމަށް ވެސް އީރާން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެ ސަބްމެރިން އިން އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަތް ކަމަށާއި އިންޒާރު ދިނުމުން އެ އުޅަނދު އެ ސަރަހައްދުން ނުކުމެފައިވާ ކަމަށް އީރާންގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އީރާނުން ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ އެ ސަބްމެރިން މަސައްކަތް ކުރީ ސިއްރުން ގަލްފް ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަން ކަން ސާފުވެއެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ސަބްމެއިން ވަނީ ޑިޓެކްޓް ނުވެ، އިދާރާތަކަށް ނޭނގި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅެން މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް އީރާނުން ބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް ކައިރި މާޒީ އެއްގައި އެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށްފައި ނުވާކަން އީރާނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އީރާނުން ވަނީ އެމެރިކާގެ މި އަމަލަކީ ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާގެ ނެވީ އިން ވަނީ ނިއުކްލިއާ ބާރު ހުރި ސަބްމެރިން ފްލޮރިޑާ މެދު އިރުމަތީގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައެވެ. އީރާނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ދެކުނު އީރާނުން ފެނުނު އެމެރިކާގެ ޑްރޯން އެއްވެސް ވައްޓާލާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތަކަށް އީރާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް