ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:18
ފުރަތަމަ ގޯލަށް ފަހު ކީޕަރު މާޔޫސްވެ ޖާޒީ މައްޗަށް ނަގައިގެން
ފުރަތަމަ ގޯލަށް ފަހު ކީޕަރު މާޔޫސްވެ ޖާޒީ މައްޗަށް ނަގައިގެން
ޑެއިލީ މެއިލް
އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގް
ކީޕަރު މިސްޓޭކް ހަދައި އާސެނަލް ބޮނޑިބޮއިފި
 
އާސެނަލް އާއި ސައުތެމްޓަން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 3-3އިން އެއްވަރުވެގެން

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސިކުންތުގައި ކީޕަރު އާރޮން ރަމްސްޑޭލް ހެދި ގޯހާއެކު ޓޭބަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ސައުތެމްއަޓުން އަތުން މޮޅުނުވެވި އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އާސެނަލް ގެއްލުވާލައިފި އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޓޭބަލުގައި ބޮޑު ލީޑެއް ލިބުނު އާސެނަލްގެ ލީޑް ހަނިވަމުން އައިސް މިހާރު ވަނީ އެލީޑް ދެމެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ގެއްލިފަ އެވެ. ލީގުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ހަ މެޗު އޮތްއިރު އާސެނަލް އަށް ލިބިފައިވަނީ 32 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ސައުތެމްޓަން މެޗު އެއްވަރުވުމުން، ދެ މެޗު މަދުން ކުޅެފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް 32 މެޗުން މިހާރު 76 ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނަޒަރުގައި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމުގައި އާސެނަލް އާއި ސިޓީ ކުޅޭ މެޗުންނެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުނުވެވުމުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ މެޗު ގެއްލުނީ ގޯސްތަކެއް ހެދިގެން ކަމަށާއި މިސްޓޭޖަކީވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ނަތީޖާއާމެދު މިހުރީ މާޔޫސްވެފައި. އަހަރުމެން ނަށް ކުރެވުނު ކަމަކުން މިހާރު އަހަރުމެންގެ މަގާމު މިއޮތީ އުނދަގޫވެފައި. އެކަމކު މިސްޓޭޖަކީ ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ބައެއް. އެކަމަކު އަހަރެން އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިންދެކެ ލޯބިވަން. އަހަރުމެން މި މެޗުގައި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދިން. ނަތީޖާ ނުނެރެވުނީ. މި ލެވެލްގައި ތިނަ ގޯލު ބައިކޮޅަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެ. އޭރުން ތަށި ހޯދަން އުނދަގޫވާނެ،"
އާޓެޓާ ބުންޏެވެ.
އާސެނަލްގެ ކީޕަރާއި ކުޅުންތެރިން ދަނޑުމަތީގައި. ލީގު ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ވަނީ ގެއްލިފައި - ޑެއިލީ މެއިލް

މެޗަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް ވެސް ބުނީ އާސެނަލް އަކީ ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ޒުވާން ޓީމު ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިސްޓޭކް ހެދިދާނެ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ނެގެޓިވް ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މި މެޗުގައި އާސެނަލް އަށް އަމިއްލަ ގޯސްހެދިގެން މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ނުހޯދުނުއިރު ސައުތެމްޓަން ފެނުނީ ވަރަށް ޖޯޝާއި އާދަޔާ ހިލާފު ފޯރިއެއްގައި ކުޅުނުތަން ކަމަށެވެ.

ސައުތެމްޓަންގެ ކޯޗު ޖޭމްސް ވާޑް ވެސް އެކަމާ އެއްބަސްވި އެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރެލިގޭޓްނުވެ ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަށެވެ. ސައުތެމްޓަން ޓޭބަލުގެ ފުލުގައި އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާއެކުގަ އެވެ. ރެލިގޭޓްވާނީ އެންމެ ފުލަށްދާ ތިން ޓީމެވެ. 20 ޓީމުވާދަކުރާ ލީގުގައި ޓޭބަލްގެ 17 ވަނާގައި އޮތް ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 27 ޕޮއިންޓެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލް ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ކާލޮސް އަލްކަރާޒެވެ. އޭގެ 13 މިނިޓް ފަހުން ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވަޑް ތިއޯ ވޮލްކޮޓެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އާސެނަލް އަށް ސުން ކަނޑުވައިދިނީ ގަބްރިއަލް މާޓިނެއްލީ އެވެ. ނަމަވެސް 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ކްލީޓާކާ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އާސެނަލް އަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނީ 88 ވަނަ މިނިޓްގައި ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑެވެ. އަދި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިތުރު ވަގުތުގައި ބުކަޔޯކޯ ސަކާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް