ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:54
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، ހަސަން ޝާހު
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، ހަސަން ޝާހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތަކުގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އިހުމާލެއްނުވާނެ: ޝާހު
 
އެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ފަށާފައި މަސައްކަތް ނުނިންމައި ހުއްޓާލުމުން، ފަހުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ބަޔަކު ބޮޑަށް ބަދުނާމުވޭ

ޅ. ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ން އިހުމާލު ނުވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ޝާހު ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މަސައްކަތާ ހަވާލުވީ މެދުތެރެއިން ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ސުޕަވައިޒަރުން މީގެކުރިން ބުނި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ފޫޓާއި ދޮޅު ފޫޓުގެ މަގުތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ހޮޅިތައް ހުންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހު ވިދާޅުވީ މެޝިނަރީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މެނުއަލީކަމަށެވެ.

އެ ރަށުގައި ފެން ޕްލާންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމުން، އެ ޕަންޕުތައްވެސް ރިޕެއަރކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރަންޖެހެނީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ކަން ޝާހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން މަސައްކަތް ލަސްވަމުން ދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ފަށާފައި މަސައްކަތް ނުނިންމައި ހުއްޓާލުމުން، ފަހުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ބަޔަކު ބޮޑަށް ބަދުނާމުވާކަމަށެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ؛ ފެންހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯރކްގެ ނުނިމިހުރި، 3 ކިލޯ މީޓަރުގެ ފެންހޮޅި އެޅުމާއި އާރްއޯ ޕްލާންޓްގެ އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލްގެ މަސައްކަތާއި އާރްއޯ ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެން ރައްކާކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތާނގީތަކުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ބޯރހޯލް އަދި ރިޖެކްޓް ލައިންގެ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް