ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:29
ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު ނިޒާމްބެ ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޝައިހާން ޒަރީރް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އިސްކުރަންވީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިތްވަރު: ނިޒާމްބެ
އިދިކޮޅު ޓީމާމެދު މާބޮޑު ވިސްނުމެއްނެތް: މާޒިޔާ ކޯޗު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި މާދަމާ ރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިސްކުރަންވީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ބުރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީސީއަތުން ބަލިވެފައިވާތީވެ ނިޒާމްބެ ބުނީ މޮޅަކުން އަލުން ފަށަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާޒިޔާގައި ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތަސް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ނެޝަނަލް ޓީމުގެ 12 ކުޅުންތެރިންނާއި ބިދޭސި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ތިބެގެން މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ކުލަބުތައް ވެސް ބަލިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ "މެޗުގެ ކުރިން ޕްރެޝަރު ނަގައިފިއްޔާ، މާބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެދާނެ،" ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ ދެ ޓީމަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާއިން މިހާރު ކުޅެމުންދަނީ އެޓީމުގެ ފުލް ސްޓެރެންތުގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިވާން ކޮލޭވް ބުނީ އަމިއްލަ ޓީމުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވެސް މި މެޗު މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް ނުވިސްނައި މާޒިޔާ މަސައްކަތް ކުރާނީ އަމިއްލަ ގޭމް ކުޅެން ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ދީފައިވާ ޓާސްތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އެކަން ކުރޭތޯ ބެލުމަކީ މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަމުންދާ ކަންތައް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް