ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:19
ކުންފުނި މުބާރާތުގެ ކްއާޓާފައިނަލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކުންފުނި މުބާރާތުގެ ކްއާޓާފައިނަލް މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ކުންފުނި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ
 
ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ނިމި, ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ޔަޤީން ވެއްޖެއެވެ. ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ފަތަހަ ސްޓާރއާއި ވަރަކަޕޯލާއާއި ވާމިލިއަންއާއި އަހިންޝަކާސްއެވެ.

ފަތަހަ ސްޓާ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ހަ ވިކެޓުން ސީ މާސްޓަރ ލައިންސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ސީ މާސްޓަރ ލައިންސްއަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 108 ލަނޑެވެ. ފަތަހަ ސްޓާރއިން ވަނީ 6.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 111 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ވަރަކަޕޯލާ ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ފަސް ވިކެޓުން ލަންކާ ލައޮން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ލަންކާ ލައޮންގެ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 89 ލަނޑެވެ. ވަރަކަޕޯލާއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 91 ލަނޑު ހަދާ ސެމީގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފައެވެ.

ވާމިލިއަން ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ 19 ލަނޑުން އެމްޓީސީސީ ބީޓީމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ވާމިލިއަންއިން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 101 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެމްޓީސީސީ ބީ ޓީމްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 7.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 82 ލަނޑެވެ. އަހިންޝަކާސް ސެމީން ޖާގަހޯދީ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ފްރެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަތަރު ވިކެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް