ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 08:31
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮލެެރާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެނީ
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮލެެރާ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެނީ
އަލްޖަޒީރާ
ޔަމަންގެ މައްސަލަ
ޔަމަނުގެ 21 ޕްރޮވިންސްއަކަށް ކޮލެރާ ފެތުރި 1600 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
ސައުދީން ހިންގާ އަސްކަރީ ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ޔަމަނުގެ ހެލްތް ސެކްޓާ ވަނީ ހަލާކުވެފައި

ޔަމަނުގެ 21 ޕްރޮވިންސްއަކަށް ކޮލެރާ ފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިދިޔަ އެޕްރިލް އިން ފެށިގެން މީހާތަނަށް ކޮލެރާ ބަލީގައި 1,600 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފިއެވެ.

އދ. ގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފާން ޑުޖާރިކް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ 270،000 މީހަކަށް ޔަމަނުގުއި ކޮލެރާ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރެން ފެށީ ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ކަމަށް ވާއިރު  މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ކޮލެރާ ބަލި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ޔަމަނުގައި ފެތުރެން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އދ. ގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އދ. ގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި އަދި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން  ބޭހާއި އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތިން ޔަމަނުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ އަދަނާއި ހުދައިދާގެ 10،000 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

ސައުދީން ޔަމަނުގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ކެމްޕެެއިންގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ހެލްތު ސެކްޓާ ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް