ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 08:58
ސިޓީގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް
ސިޓީގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ހާލަންޑްގެ ދެ ގޯލާއެކު ލެސްޓަރ ސިޓީއަތުން ސިޓީ މޮޅު، ފަރަގު ތިން ޕޮއިންޓަށް ކުޑަ!
 
އާސެނަލް މެޗަކީ ސިޓީއަށް ފައިނަލެއް

ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައި އޮތް ލެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އާސެނަލްއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ތިން ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ 13 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ސިޓީން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގިއެވެ. އެއީ ސްޓޯން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ލަނޑާއި, 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ހާލަންޑް ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ހާލަންޑް ޖެހީ ފަންސަވީސް ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ހާލަންޑް މިސީޒަންގައި 40 މެޗުން ޖެހި 47 ވަނަ ގޯލެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ހާލަންޑްގެ ބަދަލުގައި އަލްވަރޭޒްއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުން ހެޓްރިކެއް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ ފަހު ފަނަރަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ޖެހީ އިހަނާޗޯއެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު ސިޓީ ދެވަނާގައި އޮތީ 30 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 30 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ފަރަގު މެޗެއް އިތުރަށް ކުޅެ ފަރަގު ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާސެނަލްއަށް އެބައޮތެވެ. ސިޓީއާއި އާސެނަލް އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ވާދަކުރާނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް