ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 22:30
އަލިފާން ރޯވުން
އަލިފާން ރޯވުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ނިއްވާނުލާ މީހަކު އެއްލާލި ސިނގިރެޓް ފިލްޓަރެއްގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
 
މިއީ މި މަހު ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާ

ހިޔާ ޓަވަރުގެ ޔުނިޓެއްގައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ.

އަރބަންކޯ އިން ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ވާއިރު މި ހާދިސާ ވެސް ހިނގާފައިވަނީ ނިވާ ނުލާ އެއްާލި ސިނގިރެޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިއީ މި މަހު ހިނގި މިފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއަށް ވެފައި، އެންމެ މީހަކު ކުރާ މިފަދަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ފުރާނައާއި މުދަލަށް ގެއްލުންވެ މިފަދަ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މިއަށްވުރެވެސް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއިއެކު، މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޔުނިޓްތައް ދެނެގަނެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މިފަދަ ހާދިސާތައް ތަހުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް އިހްމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޔުނިޓް އަތުލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
29%
0%
29%
14%
14%
14%
ކޮމެންޓް