ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:20
ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ޖާޒީ ދައްކާލި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ގާސިއާ (ވ) މަޑުކޮށްލައިގެން. ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކުރީ މިރޭ
ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ޖާޒީ ދައްކާލި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ގާސިއާ (ވ) މަޑުކޮށްލައިގެން. ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކުރީ މިރޭ
ޑެއިލީ މެއިލް
ފުޓްބޯޅަ
ރޮނާލްޑޯއަށް ކަމުނުދިއުމުން ކޯޗުވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި
 
އައު ކޯޗަކީ ޓީމުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް މާބޮޑަށް ކަމުނުދާތީވެ، ސައޫދީ އަރަބިއާގެ އައްނަސްރުގެ ކޯޗުކަމުން ރުޑި ގާސިއާ މިރޭ ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ވަކިކުރުމުން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރާނީ ކުލަބުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ކޯޗު ޖިންކޯ ޖެލިސިކެވެ.

ގާސިއާ ކޯޗުކަމުގައިވީ އެންމެ އަށް މަސް ދުވަހެވެ. އޭނާ މަގާމުން ވަކިވީ އޭނާގެ ރޭވުންތެރިކަމާމެދު ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކުލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ސައޫދީ ލީގުގައި އައްނަސްރު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ކުޅުނު މެޗު ގޯލެއް ނުޖެހި ނިމުނީ އަލްފައިހާއާ ބައްދަލުކޮށެވެ. މި މެޗަށްފަހު ކޯޗު ވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމާއި މަސައްކަތުގެ ރޭޓާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެސް ވަނީ ކޯޗުގެ ރޭވުންތެރިކަން ކަމުނުދާކަމަށް ބުނެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އާ ކޯޗު ޖެލިސިކްއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ރޮނާލްޑޯ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން މަތީ ފަންތީގައި ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ މީހެއްނޫނެވެ.

އައްނަސްރުން ދުނިޔޭގެ މޮޅެތި ކޯޗުންނަށް އަގުބޮޑު މުސާރަ ހުށަހަޅަމުން ދާ ކަމަށްވެސް ސައޫދީއާއި އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
25%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް