ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:15
ސާދިއޯ މާނޭއާއި ލަރޯއީ ސާނޭ (ކ) މިއަދު ހެނދުނު އޮތް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި
ސާދިއޯ މާނޭއާއި ލަރޯއީ ސާނޭ (ކ) މިއަދު ހެނދުނު އޮތް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި
ޑެއިލީ މެއިލް
ބަޔާން މިއުނިކް
ސާނޭއާ ތަޅައިގަތުމުން ބަޔާންއިން މާނޭ ޖޫރިމަނާކޮށް، ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް
 
ޖޫރިމަނާގެ އަދަދެއް ނުބުނޭ

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްއިން ސާދިއޯ މާނޭ ޖޫރިމަނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ އިއްޔެ ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން 3-0ން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވި މެޗާއި، މެޗަށްފަހު ޗޭންޖިންގ ރޫމުގައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގާ ލެރޯއީގެ ސާނޭ ގަޔަށް އަތްލުމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބަޔާންއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މާނޭ ވަނީ ކުލަބުގެ އަހުލާގީ އިންތަކާ ހިލާފުވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަރުމަނު ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮފެންހެއިމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭ މުހިންމު މެޗުގައި މާނޭ ނުހިމަނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރި އަދަދެއް ނުބުނެއެވެ. މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުން ބަޔާންއާ ގުޅުނު ސެނަގާލްގެ ފޯވަޑް، މާނޭއަށް އަހަރަކު 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެއެވެ.

ސާނޭއާއި މާނޭގެ ދަނޑުމަތިން ތަޅަން ފަށައި، ޗޭންޖިންގ ރޫމުގައި އަތްއިސްކޮށް ހެދުމުން މި ދެ މީހުން ދުރުކުރީ ކުޅުންތެރިން މެދުވެރިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޮތް ޕްރެކްޓިހަށް މި ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ނުކުތެވެ.

ސާދިއޯ މާނޭއާއި ލަރޯއީ ސާނޭ (ކ) ސިޓީ އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ޓީމުތެރެ ވަނީ ބައިބައިވެފައެވެ. މިގޮތުން މާނޭއަކީ ނާގެލްސްމަންއަށް މާބޮޑަށް ތާއީދުކުރި ކުޅުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސާނޭ ހުރީ ކުރީގެ ކޯޗާއެކުގައެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސާނޭއަކީ ޖަރުމަނު މީހަކަށް ވުމާއެކު ބަޔާންގައި މާނޭގެ ކުރިމަގު މިހާރު ކުރުވާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ބުނަން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
29%
21%
0%
43%
7%
0%
ކޮމެންޓް