ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:04
ސައުދީގައި ހުރި އިރާންގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައިފި
ސައުދީގައި ހުރި އިރާންގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައިފި
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ-އިރާން
ސައުދީގައި ހުރި އިރާންގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައިފި
 
އިރާންގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައި މިވަނީ ހަތް އަހަރަށް ފަހު
 
ސައުދީގައި ހުންނަ އިރާންގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު
 
ސައޫދީގައި ހުންނަ އީރާނުގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމަށް، އީރާނުގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ރިޔާދަށް ވަޑައިގަތްފައި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ އިރާންގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އިރާންގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައި މިވަނީ ހަތް އަހަރަށް ފަހުއެވެ. އަދި އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމަށް، އީރާނުގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ރިޔާދަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ސައޫދީގައި ހުންނަ އީރާނުގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައި މިވަނީ އީރާނާއި ސައޫދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ޗައިނާގައި ބައްދަލުކުރެއްވިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމަކީ އީރާނާއި ސައޫދީގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުން، ފާއިތުވި ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އީރާނާއި ސައޫދީއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ނިމުމެއް ގެނެސް، ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިގެންގޮސްފައިވަނީ ޗައިނާ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އީރާނުގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ހުޅުވުމަށް ސައޫދީގެ އޮފިޝަލުން އީރާނަށް ވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް، ސައޫދީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފައެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސައޫދީގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އިރާނުގައި ހުންނަ އެގައުމުގެ އެމްބަސީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް