ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 19:37
އަލް-އަގްސާ މިސްކިތް
އަލް-އަގްސާ މިސްކިތް
ރޮއިޓާސް
އަލް-އަގްސާ މިސްކިތް
ރޯދަމަހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަގްސާ މިސްކިތަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންނަށް
 
ނަތަންޔާހޫގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ޔަހޫދީންނަށް ވަނުން މަނާވާނެކަމަށް
 
މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް އިސްރާއީލުން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވޭ
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅު، އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން އަގްސާ މިސްކިތައް ވަދެ، އަޅުކަމުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވަނީ ދީފައި

މިރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަލް-އަގްސާ މިސްކިތައް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންނަށް ކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުން ޔަހޫދީންނަށް މަނާވާނެކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް އިސްރާއީލުން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅު، އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން އަގްސާ މިސްކިތައް ވަދެ، އަޅުކަމުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ. މިކަމާގުޅިގެން، ޣައްޒާގެ އިތުރުން، ލުބުނާނާއި ސީރިއާއިންވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްރާއީލުންވެސް ވަނީ އެގައުމުތަކަށް ހަމަލާ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
9%
64%
9%
0%
9%
9%
ކޮމެންޓް