ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 09:10
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު
2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރައްވަން އަދި ތައްޔާރު ނޫންކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި
 
ބައިޑަން އާއި އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމާލާ ހެރިސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ދެބޭފުޅުން ގުޅިގެން ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ބައިޑަން ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމައި ބައިޑަންގެ ރީ-އިލެކްޝަން ކެމްޕެއިންތައް ލޯންޗުކުރާނީ ވައިޓް ހައުސްގެ އިސް އެޑްވައިޒަރުން

އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިޑަން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އެންބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބައިޑަން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރައްވަން އަދި ތައްޔާރު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އަދި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ބައިޑަން އާއި އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމާލާ ހެރިސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ދެބޭފުޅުން ގުޅިގެން ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ބައިޑަން ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތައް ނިންމައި ބައިޑަންގެ ރީ-އިލެކްޝަން ކެމްޕެއިންތައް ލޯންޗުކުރައްވާނީ ވައިޓް ހައުސްގެ އިސް އެޑްވައިޒަރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް