ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 00:37
ރައީސް އޮފީހުގެ ޓީމަށް ކުޅުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިނަލަށް ނުދިޔަ
ރައީސް އޮފީހުގެ ޓީމަށް ކުޅުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިނަލަށް ނުދިޔަ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
އޮފީސް ކްރިކެޓް: ފައިނަލްގައި ޕޮލިހާއި ކަސްޓަމްސް
 
ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޕޮލިސް ކްލަބާއި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ޕޮލިސް ކްލަބް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސެމީފައިނަލްގައި ތިން ވިކެޓުން މީރާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި މީރާގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 66 ލަނޑެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބުން ވަނީ 6.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 67 ލަނޑު ހަމަކޮށް, ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ތިން ގްރޫޕް އެއްކޮށްލައިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީގެ ޖާގަހޯދި ކަސްޓަމްސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓީމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެއީ ހަތް ވިކެޓުންނެވެ. އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ ރައީސް އޮފީހުގެ ޓީމަށް ހެދުނީ 129 ލަނޑެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ 6.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 133 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއާއި ޕޮލިސް ވާދަކުރާ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް