ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:31
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން ސާބިތުވެފައިވާ އަދުހަމް
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން ސާބިތުވެފައިވާ އަދުހަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް ޙަސަންގެ މަރު
އަދުހަމަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ދިފާއީ ވަކީލު އެދިގެން ކެންސަލް
 
އަދުހަމް އެކި ފަހަރުމަތިން ގާސިމް އަށް ހަމަލާދިން ގޮތާއިމެދު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވޭ
 
ގާސިމް މަރުވިއިރު ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ފަސް ދަރިން ތިބި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން ސާބިތުވެފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ދިފާއީ ވަކީލު އެދިލައްވައިގެންނެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގުގައި އަދުހަމް އެކި ފަހަރުމަތިން ގާސިމް އަށް ހަމަލާދިން ގޮތާއިމެދު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، ވަޅި ހެރި ކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގާޒީ ވަނީ ކާރުން ފެނުނު ޑީއެންއޭއާއި، ހަމަލާދިން ވަޅިން ފެނުނު ޑީއެންއޭ އަދުހަމްގެ ޑީއެންއޭއާއި ދިމާވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ގާސިމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:07 އެހާއިރުއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާރިސުން ސާބިތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް މަރުވިއިރު ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ފަސް ދަރިން ތިބި ކަމަށާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ހެކިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް