ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 22:20
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް
އެމްޓީސީސީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
އަމާޒަކީ ކޮލެޖެއްގެ ފެންވަރަށް ޕޮލިޓެކްނިކް ތަރައްގީކުރުން: ހާޝިމް
 
މިއީ ދިވެހި ލެކްޗަރަރއިންނަށް ހުޅުވިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް
 
ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ

އަމާޒަކީ ކޮލެޖެއްގެ ފެންވަރަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް, މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ލެކްޗަރަރއިންގެ މުސާރައަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއެކު، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ލެކްޗަރަރއިން ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެކަމަށާއި، އިތުރު މަގާމުތައްވެސް އުފެއްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރަނގަޅު ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވެގެން ދާކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މުސްތަގުބަލުގައި އައު ދާއިރާތަކުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި، މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހާޝިމް ވަނީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

ހާޝިމް ސިފަކުރައްވާގޮތުގައި މިއީ ދިވެހި ލެކްޗަރަރއިންނަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ޕޮލިޓެކްނިކް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ހަމަޖެހިގެންދިޔުމަކީ އެތަން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށްވެސް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ޕޮލިޓެކްނިކަކީ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ޕޮލިޓެކްނިކް ކޮލެޖެއްގެ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުންކަން ވެސް ހާޝިމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް