ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 07:41
އަހުމަދު އަދީބު
އަހުމަދު އަދީބު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުވަތު
ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމްޓީޑީއަށް
 
މަޝްވަރާކުރަނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުގެ މަގަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ)އަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހީމް އެމްޓީޑީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ގިނަ ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުގެ މަގަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޓީޑީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޓީޑީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަވަހަށް ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ފޮނުވަންވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެ، އަދީބަށް ވަނީ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދީބު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ.

ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން އެމްޓީޑީއަށް ގާސިމް ދައުވަތު ފޮނުއްވާފައިވާއިރު އެ ޕާޓީން ވަނީ ކޯލިޝަން ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމްއެންޕީއާއި، އެމްއާރްއެމް، ޕީޕީއެމް އާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ މުހައްމަދަށް މުނައްވަރަށް ފޮނުވާފައެވެ. މިދައުވަތާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާއިރު އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޖޭޕީ އާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ބޭނުންނުވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު ޖޭޕީ އާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް