ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:26
އަމީނީ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް އައި ބަދަލުތައް
އަމީނީ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް އައި ބަދަލުތައް
ޕޮލިސް
އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަމީނީ މަގުގެ ސެގްމަންޓް 5، 6 އަދި 7ގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
އަމީނީ މަގު މިހާރު ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން، އަމީނީ މަގާއި ރަށްދެބައި ހިނގުން ގުޅުނު ކަންމައްޗާ ހަމައަށް ބަންދުކުރެވޭނެ
 
ރެހެންދި ހިނގުން، ސިއްތިމާވާ ހިނގުން، އަދި ތަބުރޭޒީ މަގަށް ހަތަރު ފުރޮޅީ އުޅަނދު ވަނުން މަނާވާނެ

އަމީނީ މަގު ސެގްމަންޓް 5, 6 އަދި 7 ގެ މަސައްކަތަށް، އަމީނީ މަގުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެޕްރީލް 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން, އަމީނީ މަގު މިހާރު ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން އަމީނީ މަގާއި ރަށްދެބައި ހިނގުން ގުޅުނު ކަންމައްޗާ ހަމައަށް ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ރެހެންދި ހިނގުން، ސިއްތިމާވާ ހިނގުން، އަދި ތަބުރޭޒީ މަގަށް ހަތަރު ފުރޮޅީ އުޅަނދު ވަނުން މަނާވާނެ ކަމަށެވެ.

މަގު ހެދުމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުންތަކުގައި މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާ އެއް މަގުކަމަށްވާ އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އާރްޑީސީއެކު ސޮއިކުރީ އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށެވެ. 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ އަމީނީ މަގު ހެދުމަށް ޚަރަދުވަނީ ޖުމްލަ އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާދަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިން ލާރިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 210 ދުވަސް ނުވަތަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަމީނީމަގު ޑިޒައިން ކުރެވިގެންދާއިރު، މަގުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރެވިގެންދާނީ، އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުންވެސް، މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކާނު އަޅާގޮތަށެވެ. އަދި ޑިޒައިންނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު ބޭރުކުރާ ފެނަށް ޚާއްޞަ ޑީވޯޓަރިންގ ނެޓްވޯކް އެޅިގެންދާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުވާރު މަތީގައި ހޮޅި އަޅައިގެން އިމާރާތްތަކުން ފެން ބޭރުކުރުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތައް ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ދުވާރުގައި ބުރައިލް ބުލޮކްސް ޖެހުމާއި ވީލްޗެއަރ އެކްސެސް ގާއިމްކޮށް، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން ކޭބަލްތައް އެޅުމަށްޓަކައި މަގުގެ ދެފަޅީގައި ކޭބަލްޓްރޭ އެޅުމާއެކު، އެޗްވީ ކޭބަލަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖަންގްޝަންތަކެއް ބެހެއްޓިގެންދާނެއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނީ ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެންކަމަށާއި، އަމީނީމަގު އިތުރަށް ފެހިކުރުމަށްޓަކައި ޓްރީ ޕޮޓް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ އަމީނީމަގުގައި ހުރި ގަސްތައް ނުކަނޑާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް ގަހެއް ކެނޑިޔަސް އޭގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ގަހެއް އިންދާނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުންޏެވެ. އަމީނީ މަގު ނިމިގެން ދާއިރު، މަގުގައި ބަސް ހުއްޓިތަކާއި ޕާކިންޒޯންތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން ސައިން ބޯޑުތައް ހަރުކޮށް ބަމްޕަރުތައް ހަދާނެއެވެ. މަގުގެ ދެފަޅީގައި މަގު ބައްތިތައް ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއުގައި 14،141 އަކަމީޓަރުގައި ތާރުވެސް އަޅާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް