ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 20:22
އާރކް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ
އާރކް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: އޯޕަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އާރކް
 
އާރކް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާރކް ހޯދައިފިއެވެ.

އާރކް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ހަ ލަނޑުން މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އާރކުން ވަނީ އެޓީމްގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 131 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދީ 35 ލަނޑު ހެދި ލީމް ޝަފީޤުއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސެއިން 33 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އެމްއޭސީއެލްގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެޓީމަށް ހެދުނީ 125 ލަނޑެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއެވެ. އެމްއޭސީއެލްއަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހަދައިދިނީ އަހުމަދު އަމީލް މައުރޫފްއެވެ. އޭނާ 36 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އިސްމާއީލް އަލީ 31 ލަނޑު ހެދިއެވެ.ސާފީ 10 ބޯޅައިން 34 ލަނޑު ހެދިއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ މީޓިއޯސްގެ އިބްރާހީމް އަލީއެވެ. އެންމެ މޮޅު ބޯލަރަކީ ފަސް ވިކެޓް ނެގި މުޙައްމަދު މަފާޒުއެވެ. އެންމެ މޮޅަށް ބެޓް ކުރި ކުޅުންތެރިއަކީ 157 ލަނޑު ހެދި އަހުމަދު އަމީލް މައުރޫފްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް