ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 19:07
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ގާސިމަށް ދިނުން
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ގާސިމަށް ދޭން ޖޭޕީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި
 
ގާސިމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ވެސް ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު
 
ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ގާސިމް އެކަނި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ދޭން އެޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގާސިމް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމައި، އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ މަރޗް މަހުގެ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ގާސިމް އެކަންޏެވެ.

ގާސިމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ވެސް ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ނަމަވެސް ދެ އިންތިޚާބުންވެސް ވަނީ ގާސީމް އާ ނާކާމިޔާބީ އާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖޭޕީން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން އެކުގައި އިންތިޚާބަށް ނުކުތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ޖޭޕީއާ ގުޅިގެން ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި