ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 23:51
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: އާރކް ވެސް ތިންވަނަ މޮޅު
 
އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް ކުޅުން އޮންނާނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި އާކްވެސް މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އާރކް ސިލްސިލާ ދެމެހެއްޓީ އެޓީމްގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ކިންޒާ ކެފޭ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އާރކް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 77 ލަނޑުންނެވެ. އާރކް ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 149 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ކިންޒާ ކެފޭގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 7.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 72 ލަނޑެވެ. އާރކް ވަނީ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އާކްގެ އިތުރުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަނީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާއި މީޓިއޯސްއެވެ.

މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މެރީ ކޯނާއިން ވަނީ އޮފް އެފްސީ ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއީ އެއް ލަނޑުންނެވެ. މެރީ ކޯނާގެ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވިއިރު 140 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އޮފް އެފްސީއަށް ހެދުނީ 139 ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް