ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 14:07
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ އަދި އަންސޫ ފާޓީ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ އަދި އަންސޫ ފާޓީ
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ، ޖެހޭނީ ކެތްތެރިވާން: ޒަވީ
 
އޭނާ ބުނީ އަންސޫއަކީ އަދި އެންމެ 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށާއި އެކަމަށް ޖެހޭނީ ކެތްތެރިވާން ކަމަށް, އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފިއެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަންސޫ ފާޓީއާމެދު އެ ކުލަބުން ކަންތައްކުރާ ގޮތާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުނުމާގުޅިގެންނެވެ. އަންސޫ ފާޓީގެ ބައްޕަ ބޯރީ ފާޓީ ބުނީ، މިވަގުތު އަންސޫއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުން ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް އަންސޫ ފާޓީ އެއްބަސްނުވާނެ ކަމަށްވެސް ބޯރީ ބުންޏެވެ. އަންސޫއަށް ބާސެލޯނާގައި ފުރުސަތު ލިބެމުން އަންނަނީ މަދު މެޗުތަކެއްގައެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، އަންސޫއާމެދު އޭނާގެ ބޮޑު އުންމީދެއް އަބަދުވެސް އޮންނަކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގައި އަންސޫ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން މަސައްކަތަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ޒަވީ ބުނީ އަންސޫ އަންނަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ރަނގަޅަށް ބައިވެރިވެ، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ޒަވީ ބުނީ އަންސޫ ބަައްޕަގެ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިވަގުތު އެ ވާހަކަތައް އެހުން މުހިންމު ނޫންކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަންސޫއަކީ އަދި އެންމެ 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބާސެލޯނާ ކަހަލަ ޓީމެއްގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދެވޭނީ އެކަންކަމަށް ކެތްތެރިވެގެން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ސީނިއަރ ޓީމަށް އަންސޫ ގުޅުނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 96 މެޗުގައި 25 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް