ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 09:50
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ
އިންޑޮނޭޝިއާގައި ވޯލްޑް ކަޕް ނުބާއްވަން ނިންމުމުން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
 
ޖޯކޯ ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ އިންޑޮނޭޝިއާއާއި އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލިބުނު އަގުހުރި ފިލާވަޅެއް ކަމަށް

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަަމުން އައި, 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އެ ގައުމުގައި ނުބޭއްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)އިން ނިންމުމާގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީގައި އަންނަ މެއި މަހު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފީފާއިން އައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ ފުރުސަތު އެ ގައުމަށް ދިނުމަށް ފީފާއިން ނިންމާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފީފާއިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ނިންމީ، އެ މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ ގައުމުން ނިންމުމާއެކުއެވެ. ބާލީގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ، އެ މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެ ގައުމުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އަންނަ އަނިޔާތަކާއި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ވަރަށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކުރުމަށްފަހު ފީފާއިން ބުނީ، އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިދާޅުވީ، އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް، އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބާއްވަން ފީފާއިން ނިންމި ޚަބަރު ލިބުނުކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަށް އެ ގައުމުން އިހުތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް ކުރިމަތިވާނެކަންވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އޭނާވެސް ހުންނެވީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވެވަޑައިގެން، ދެރަފުޅުވެފައި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ޖޯކޯ ވިދާޅުވީ، އެހެން މީހުން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ހަކަތަ ދުއްވާލެއްވެން ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ޖެހޭނީ ފަސް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް ދާން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖޯކޯ ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ އިންޑޮނޭޝިއާއާއި އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލިބުނު އަގުހުރި ފިލާވަޅެއްކަމަށެވެ.

ނިންމާލަމުން ޖޯކޯ ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާނެގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް، ޕީއެސްއެސްއައިގެ ވެރިޔާ އެރިކް ތޯހިރުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައި ވާނެކަމަށެވެ. ޖޯކޯ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ފީފާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ؛ އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީއެސްއެސްއައިއަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް