ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:20
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
މީޓިއާސް ތިންވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު!
 
ޕޮލިސް ކްލަބް ތިން މެޗުންވެސް ބަލި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގައި މީޓިއާސް ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މީޓިއާސް ތިންވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަސް ވިކެޓުން ވާރު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ވާރު ކުޅެންއަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 109 ލަނޑެވެ. މީޓިއާސްއިން ވަނީ ހަ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 111 ލަނޑު ހަމަކޮށް, މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީޓިއާސް ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ. ވާރު ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވީ އެއް މެޗުންނެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ސުގަރ ކޯން ވަނީ ދެވަނަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ. އެއީ 6 ވިކެޓުން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ޕޮލިސް ކްލަބަށް ހެދުނީ 94 ލަނޑެވެ. އެއީ ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. ސުގަރ ކޯންއިން ވަނީ 5.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 97 ލަނޑާއެކު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނުބައިވީ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޕޮލިސް ކްލަބް ވަނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް