ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:48
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: އެވިއާއިން އެމްއޭސީއެލްވެސް ބަލިކޮށްފި
 
ސިފައިން ތިން މެޗުންވެސް ބަލި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ އޯޕަން މުބާރާތުގައި އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް ފެންނަ މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީއާއި އެވިއާ މޯލްޑިވްސްގެ މެޗު އެވިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ އެއަޕޯރޓް ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 114 ލަނޑެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ 7.1 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 116 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި އެވިއާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއަޕޯރޓުން ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

ކޭޑީއެމްއިން ވަނީ 52 ލަނޑުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބަލިކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި ކޭޑީއެމްއިން ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 183 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ސިފައިންގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 131 ލަނޑެވެ. މުބާރާތުގައި ސިފައިން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް