ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 11:02
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް
ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރ
ރިސޯޓު ޑިވެލޮޕްކުރުން
50% އަށް ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވުން: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ވާދަކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް
 
މި ބަދަލުން ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެ
 
މިއީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންވެސް އިތުރުވާނެ ކަމެއް
 
މީގެ ކުރީ ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވެނީ 30 އިންސައްތައަށް

ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވޭ މިންވަރު 50 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވެނީ 30 އިންސައްތައަށެވެ. މިހާރު 50 އިންސައްތައަށް، ރަށުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޑިވެލޮޕްކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ ބަަދަލުކޮށްފައެވެ.

މި ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މި ބަދަލާއެކު ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި ވާދަކޮށްލެވޭވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ރިސޯޓުތަކަށް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ވަން އައިލެންޑް ވަން ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓުވެސް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވޭނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިބަދަލާއެކު ދުނިޔޭގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިންޑަސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މިކަމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް