ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 07:33
ޖޭޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ވަލީދާ ވަލީދު
ޖޭޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ވަލީދާ ވަލީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖޭޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ޕާޓީން ވަކިވުން
ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ދޫކުރައްވާ، ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވައިފި
 
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް ވަނީ ޖޭޕީ ދޫކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި
 
އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ވަލީދާ ވަލީދު ވަނީ ޕާޓީން ވެކިވެވަޑައިގެންފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައި ވަނިކޮށް، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމާއެކު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެޕާޓީ ދޫކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ޖޭޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ވަލީދާ ވަލީދު އެ ޕާޓީން ވެކިވެވަޑައިގެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވާ ވަލީދާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖޭޕީ ސްލޮޓެއްގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް (ސޯނީ)ވެސް ވަނީ ޖޭޕީ ދޫކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު އާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވަނީ ޖޭޕީން އިސްތިއުފާދެއްވާ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވެސް ވަނީ ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާ ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސެއިން (ހަނަފީ) ވެސް ވަނީ ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީ އިސްވެ އޮވެ ހަދާ ކޯލިޝަނަކުން ވާދަކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން އަންނަނީ ޖޭޕީއާއެކު އިންތިޚާބުގެ މަޝްވަރާތައްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް