ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:16
މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރިކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް އަޑު އުފުލަނީ
މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލް ބައިވެރިކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް އަޑު އުފުލަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ފީފާ
އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ނިންމި ވަރުގަދަ ނިންމުމާމެދު ފީފާ އިން ހިތްހަމަނުޖެހި އެ ޤައުމުގައި މުބާރާތް ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
 
ފީފާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ނިންމީ، އެ މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމުމާއެކު

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަަމުން އައި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އެ ޤައުމުގައި ނުބޭއްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީގައި އަންނަ މެއި މަހު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފީފާ އިން އައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ ފުރުސަތު އެ ޤައުމަށް ދިނުމަށް ފީފާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފީފާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ނިންމީ، އެ މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމުމާއެކު އެވެ. ބާލީގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ، އެ މުބާރާތުގައި އިޒްރޭލަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެ ޤައުމުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އަންނަ އަނިޔާތަކާއި، ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ވަރަށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ފީފާ އިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ބުދަ ދުވަހު އެ އިދާރާ އިން އާންމު ކުރި ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ބުނީ އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުބާރާތް ނުބާއްވަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފީފާ އިން ބުނީ އެ ނިންމުން ނިންމަން ޖެހުނީ އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ނިންމި ނިންމުމާއެކު، މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ފީފާ އިން ބުނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މުބާރާތް ބާއްވާނެ އެހެން ޤައުމެއް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް މިވަގުތު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (ޕީއެސްއެސްއައި)އާ ދެކޮޅަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ފަހުގެ މަރުހަލާއެއްގައި ނިންމާފާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް