ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:48
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: އާރކް ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު
 
މެރީ ކޯނާ ދެ މެޗުންވެސް ބަލި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތުގައި އާރކް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އާރކް ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މެރީ ކޯނާއާ ވާދަކޮށް 103 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި އާރކްގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު, އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 183 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އޭގެތެރެއިން 36 ލަނޑު ހެދީ ޒަކަރިއްޔާއެވެ. އައްޒާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުސެއިންކުރެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު 34 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ނަޝާތު 33 ލަނޑު ހެދިއެއެވެ. މެރީ ކޯނާ ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 80 ލަނޑެވެ. މެރީކޯނާ ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް ބަލިވެފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި އޮފް އެފްސީ ވަނީ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދާފައެވެ. އެޓީމް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދީ ކިންޒާ ކެފޭ 13 ލަނޑުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އޮފް އެފްސީން ވަނީ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 97 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ކިންޒާ ކެފޭގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހެދުނީ 84 ލަނޑެވެ. އެއީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް