ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:13
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެތެރެކުރުން މަނާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
އެތެރެކުރުން މަނާ ބާވަތުގެ ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލައިފި
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމަސް އިން ފަސް މިލިއަން އަށާރަހާސް ފައްސަތޭކަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލާފައިވޭ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ފަސް ލައްކަ ތިރީސް ފަސް ހާސް ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމަސް އިން ބުނީ މިތަކެއްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭ ގަރާރުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ ތަކެތިކަމަށެވެ.

މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މަރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައެވެ. މިގޮތުން ހަތަރު ސައިޒެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ވަނީ ނައްތާލާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމަސް އިން ފަސް މިލިއަން އަށާރަހާސް ފައްސަތޭކަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނައްތާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ 9 ސައިޒެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މިތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސް އިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލި ތަކެތިކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް