ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:29
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ އަދި ކޯޗު ސްކަލޯނީ
ޓްވީޓަރ
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ސްކަލޯނީ އުންމީދު ކުރަނީ އަދިވެސް މެސީގެ ފަރާތުން ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ފެނުން
 
ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީ 102 ލަނޑު ޖެހުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ އަދިވެސް މެސީ އިތުރު ލަނޑުތަކެއް ޖަހާނެ ކަމަށް

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ފަރާތުން އަދިވެސް އިތުރު ލަނޑުތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޤައުމީ ޓީމަށް މެސީ 100 ލަނޑު ހަމަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އާޖެންޓީނާ އިން ކިއުރަކާއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކާއެކު ޤައުމީ ޓީމަށް މެސީ ޖަހައިދިން ލަނޑުގެ އަދަދު ވަނީ 102 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެއާއެކު މެސީ އަކީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ޓީމަށް 100 ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީ 102 ލަނޑު ޖެހުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ އަދިވެސް މެސީ އިތުރު ލަނޑުތަކެއް ޖަހާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން މެސީ އަށް ޙައްޤު ކަމަށާއި، އާޖެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގައި މެސީ އަށް އެ ޝަރަފު ލިބުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސްކަލޯނީ ބުނީ ދެން ތައްޔާރުވާނީ އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ މުބާރާތަކަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ކުރިން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރެސްގައި ވެސް ސްކަލޯނީ ވަނީ މީގެ ކުރިން އޭނާ ބުނި ވާހަކައެއް ތަކުރާރުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް މިހާރު ދެކެން ޖެހޭނީ ޓީމުތަކުން ކުޅޭނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކަމުގަ އެވެ. އަދި އާޖެންޓީނާ އިން ދެން ކުރިއަށް ދާން ވާނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވުމުގެ ހިތްވަރުގައި ކަމަށާއި، އެ ޓީމާއެކު ކޮންމެ ކާމިޔާބެއް ވެސް ހާސިލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މެސީ ވަނީ އާޖެންޓީނާއާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ކޮންމެބޯލް) އިން ވަނީ އެ އިދާރާގެ ޚާއްސަ ޝަރަފެއް ދާދި ފަހުން މެސީ އަށް އަރުވައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް