ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:53
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ވައްކަން ކުރުން
އޮފީހެއް ފަޅާލައި، 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
 
ހައްުޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަމަށް ނިސްބަތްވާ، އަދި މިހާރު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދާފައިވޭ

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޮފީހެއް ފަޅާލައި ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްުޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަމަށް ނިސްބަތްވާ, އަދި މިހާރު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ސިޓީއާއި، ފިންގަރ ޕްރިންޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނޯޓިސް، އަދި އެމްއެމްއައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮފީހުގެ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ އޭނާ ކުރި ކުށެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، އަލީ ނަދީމް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް މާޗް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ދިރިއުޅުނުތަން ބަލައި ފާސްކޮށް، 5 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯރަގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް