ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:21
ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ)
ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ)
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޝިފާޒް މަޤާމުން ވަކިކުރުން
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުން ޝިފާޒް ވަކިކޮށްފި
 
އޭނާ މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވީ މިއަދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވެރިކަން ކުރާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް (ޝިއްޕެ) އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަމުން ޝިފާޒް ވަކިކުރެއްވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ކެބިނެޓުގެ ބޭރުން ސިޔާސީ މަގާމަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޝިފާޒް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އޭނާ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ނޮވެމްބަރު 22، 2018 ގައެވެ.

ޝިފާޒް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާއިރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ހުސައިން އަމްރު ވެސް ވަނީ އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް