ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ

"ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ކިޔާ ފިލްމެއް ޔަޝް ރާޖްސް އިން ހަދަނީ

  • "ސުއި ދާގާ" އަކީ ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2017 | ބުދަ 12:26 | 1,744

"ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

"ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ކިޔާ ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ޔަޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސްއިން އަންގާރަދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައިވަނީ "ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގައި އެކްޓު ކުރާނެ ތަރިންވެސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން "ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގައި ފެނިގެންދާނީ ވަރުން ދަވަން އާއި އަނުޝްކާ ޝާރުމާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ ޔާޝްރާޖް އިން އުފައްދާ ފިލްމެއްގައި ވަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ތެރޭ ޔަޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން  އިއުލާން ކުރި ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެވެ.

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އާމިރު ޚާންގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އާއި ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"  އާއި "އިޝަގްޒާދޭ"ގެ ޖޯޑު ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އާއި އަރްޖުން ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން "ސަންދީޕް އައުރު ޕިންކީ ފަރާރް"  ފިލްމު ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އަދި މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން ވަނީ ިޔާ ފިލްމެއް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އަމީތާބު ބައްޗަން އާއި އާމިރު ޚާންގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އާއި ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދާއިރު "އިޝަގްޒާދޭ"ގެ ޖޯޑު ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އާއި އަރްޖުން ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން "ސަންދީޕް އައުރު ޕިންކީ ފަރާރް"  ގެ ޝޫޓިން މިހާރު ވަނީ ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ.

"ސުއި ދާގާ - މޭޑް އިން އިންޑިއާ" ގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ވަނީ ވާހަކަ  ލިޔުންތެރިޔާ ޝަރަތު ކަޓާރިޔާ އެވެ. ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރަކީ މަނީޝް ޝަރުމާ އެވެ.

"ސުއި ދާގާ" އަކީ ވަރުން އާއި އަނުޝްކާ އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.