ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 09:13
ވޭލްސްގެ ކޯޗު ރޮބާރޓް ޕޭޖް މެޗަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ވޭލްސްގެ ކޯޗު ރޮބާރޓް ޕޭޖް މެޗަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ
133 ވަނާގައި އޮތް ލެޓްވިއާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ވޭލްސް ކޯޗަށް ފެނުނީ އުއްމީދު
ވޭލްސްއާއި ކްރޮއޭޝިޔާވެސް ހަތަރު ޕޮއިންޓްގައި

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 133 ވަނާގައި އޮތް ލެޓްވިއާ އަތުން ހަނި މޮޅެއް ހޯދިނަމަވެސް, ވޭލްސް ކޯޗު ރޮބާރޓް ޕޭޖްއަށް އުއްމީދީ ކުރިމަގެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި 1-0 ން ލެޓްވިއާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ވޭލްސް ކޯޗު ޕޭޖް ބުނީ އޭނާގެ ޓީމްގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކަމަށެވެ. އަނިޔާއާއި, ބޭލް ފަދަ ކުޅުންތެރިން ކުޅުން ހުއްޓާލުމާވެސް ގުޅުވާ ޕޭޖް ފާހަގަކުރީ ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އޮތުމެވެ. އެއީ ކްރޮއޭޝިޔާ އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާއި, ލެޓްވިއާ އަތުން ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެ މެޗުން އުއްމީދުކުރީވެސް މަދުވެގެން ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ކަމަށެވެ. ލެޓްވިއާ އަތުން 1-0 ން މޮޅުވިޔަސް, ފަސޭހައިން ހަމަޖެހިގެން މޮޅުވެވޭވަރަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކަމަކު ކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ މިނަތީޖާއަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ލެޓްވިއާ ކޮޅަށް ވޭލްސްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ މޫރޭއެވެ. ވޭލްސް މެޗުތައް ކުޅެމުންދާއިރު ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ބޭލް ޓީމާއެކު ކޭމްޕްގައި އުޅެއެވެ. އެކަން ކޯޗު ޔަޤީންކޮށްދިނެވެ. ބޭލް ކުޅުން ހުއްޓާލީ ޤަތަރު ވަރލްޑްކަޕަށް ފަހުއެވެ. ގްރޫޕް ޑީގައި ވޭލްސްގެ އިތުރުން ކްރޮއޭޝިޔާވެސް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް