ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 03:26
އެޗްޑީސީން އަލަށް ހުޅުވި ޕާކު
އެޗްޑީސީން އަލަށް ހުޅުވި ޕާކު
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އެޗްޑީސީ
އެޗްޑީސީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކެއް ހުޅުވައިފި
 
މި ޕާކު ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ 704 ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ފަހަތުގައި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ޕާކު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފު އާއި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ހޮޅުއަށި މައިޒާން" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޕާކު ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ 704 ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ފަހަތުގައެވެ. މި ޕާކު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު އެޗްޑީސީން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރާވީހެއް ވެސް ދީފައެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ މިއީ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްގައިމު މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނިމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރު ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ޕާކަކީ ދިވެހި ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ކުރެހުންތަކާއެކު ހަދާފައިވާ ޕާކެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި މި ޕާކުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ކަމަކީ ކާބަފައިންގެ ޒަމާން ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހޮޅުއަށި ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިން ކުޅެން ޚާއްސަކޮށްފައި މިނީ ފުޓްސަލް ދަނޑެއްވެސް މި ޕާކުގައި ވަނީ ހަދައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް