ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 22:21
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ
މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން އުޅޭ އިތުރު 47 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
 
އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މި މީހުން ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ނެގޭނެ
 
މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ފަރުވާއަށް ވަނީ ނަގާފައި

މަގުމަތީގައި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހަން އުޅޭ އިތުރު 47 މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއޭއިން ވަނީ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހާ ބައެއް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހޯދައި، އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 10 ފަރާތެއް ފަރުވާއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ 3 އަންހެނުންނާއި 7 ފިރިހެނުން ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން އުޅޭ އިތުރު 47 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ ވަނަވަރު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގެ މެދާ ހަމައަށް ދާއިރު މި ލިސްޓުވެސް ކްލިއަރ ކުރެވި އެމީހުން ފަރުވާގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ސަލާންޖެހުމާއި، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި މާލޭގައި ވައްކަންކުރުމާއި، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބޭނީ ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އިންކޯޕަރޭޓް ކުރެވިފައި. އެހެންވީމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

އިމާދު ވިދާޅުވީ މިއީ ވަކި އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް އެންޑީއޭގެ ސެންޓަރުތައް ހުރި ތަންތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
17%
0%
83%
ކޮމެންޓް