ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 11:16
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން އެންގި މީހާ -
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން އެންގި މީހާ -
ފުލުހުން
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
 
އޭނާ އުޅޭތަނެއް އާއިލާއަކަށް ވެސް ނޭނގޭ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ތަހްގީގަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ވަނީ ށ. ފުނަދޫ / ޑޭޒީމާ، އަޙްމަދު އަޝްރަފް، 21 އެވެ.

ފުލުހުން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އަޝްރަފް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އިއުލާން ކުރީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފުލުހުންގެ ތަހްގީގަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި އާއިލާއަށް ވެސް އޭނާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަޝްރަފް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އިއުލާން ކުރީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ސުވާލުކުރުމަށް ކަމަށާއި އޭނާ ހާޒިރުވާން ޖެހޭނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އޭޕްރީލް މަހުގެ ދެވަނަ ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 އަށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް